portfolio

Strony / Sklepy / Serwisy / Programy

CRM do budowy czatów

Moduły:

  • Baza Klientów
  • Baza Czatów
  • Indywidualna budowa okien czatu i stylów CSS
  • Dowolna parametryzacja czatu
  • Różne poziomy uprawnień
  • Export rozmów do XML/CSV
  • Możliwość odpowiedzi na pytania w trybie online
  • Moduł wyszukiwarek
  • Moduł uprawnień i statusów
  • i wiele innych