portfolio

Strony / Sklepy / Serwisy / Programy

CRM dla ankiet / badań samorządowych

Moduły:

  • Baza Klientów
  • Baza Badań i odpowiedzi respondentów
  • Raporty/Porównywanie badań
  • Krosowanie odpowiedzi
  • Pobieranie raportów do PDF
  • Porównywanie badań z innymi miastami
  • Badanie trendów odpowiedzi
  • Symulacja wyników 2 tury wyborów na podstawie 1 tury
  • i wiele innych